★★★★★

Stjerner på Trustpilot & Google

Forsikring

Trygt forsikret

Vi er forsikret gennem Codan Forsikring for 2 millioner kroner pr. læs, og 50.000 kroner pr. genstand.

Skræddersyet flytning

Din tilfredshed er vores højeste prioritet.
Vi skræddersyer din flytning præcist efter dine ønsker.

Konkurrencedygtige priser

Vi kan tilbyde skarpe priser på lige præcis din flytning & vi hjælper tilmed med fuld nedpakning og rengøring.

Forsikring i forbindelse med flytning

Hos Kronjyllands flytteservice er du altid i trygge hænder.

Men skulle uheldet alligevel være ude, er du som kunde hos os forsikret i henhold til forsikringsloven. Du skal bare huske at anmelde eventuelle skader senest 24 timer efter endt flytning.

Kronjyllands Flytteservice har de nødvendige forsikringer, da dette er en vigtig del af enhver transport & flytning.

For erstatningspligtig skade, der er omfattet af færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring.

For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Kronjyllands Flytteservice tegnet en særlig fragtføreransvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR-konventionen gældende regler.

Der er en maksimumdækning på kr. 50.000,00 pr. colli. Dvs. enkeltgenstande, som udgør en værdi på mere end kr. 50.000,00, erstattes med maksimum kr. 50.000,00. Genstande, som beskadiges, søges repareret. Genstande, som ikke kan repareres, erstattes med lignende genstande, eller der aftales en kontant erstatning. Erstattes genstande med nyt, overgår ejendomsretten til det erstattede gods til Kronjyllands Flytteservice.

Forsikringsbetingelser

 • Skader på indhold i flyttekasser som er pakket af Kronjyllands Flytteservices eget personale er omfattet af Kronjyallands Flytteservices forsikring.
 • For at vores forsikring dækker skal der anvendes flyttekasser med minimum 7mm (2-lags) pap.
 • Flyttekasser som er pakket af kunden selv, er omfattet af kundens egen indboforsikring.
 • Man er som kunde ikke omfattet af forsikringen når man som kunde færdes i og omkring flyttebilen, da dette er en arbejdsplads.
 • Forsikringsskader skal anmeldes senest 24 timer efter endt flytning til Mail@kronjyllandsflytteservice.dk
 • Forsikringen dækker ikke møbler, dørkarme, eller vinduer som i forvejen har ridser eller skrammer.
 • Det er en god ide at tage nogle billeder eller optage en video af opgang og døre lige inden flytningen.
 • Dette kan bruges til dokumentation ved eventuel skade.
 • Alle møbler der har skabslåger, skuffer eller lignende skal være sikret/aflåst med tape/film eller nøgler for at være dækket af forsikringen.
 • Indbo såsom skabe og andre møbler der på grund af sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved en flytning eller ikke kan bære sin vægt er ikke dækket af forsikringen. Her kan der være tale om skabe fra JYSK eller gamle møbler som skiller ad under flytning.
 • Hvis kunden eller andre end Kronjyllands Flytteservices personale hjælper til under en flytning, er det kundens egen indboforsikring der dækker eventulle skader.
 • Forsikringen dækker ikke skader på planter, stueplanter.
 • Elektrisk udstyr skal være pakket ind i forsvarligt emballage for at være omfattet af forsikringen.
 • Herunder, Tv, Hvidevarer, lamper, IT-udstyr m.m.
 • Glas, porcelæn, spejle og lignende skal være pakket forsvarligt ind, for at være omfattet af forsikringen.
 • Forsikringen dækker ikke fjernsyn som ikke er pakke ned i original emballages.
 • Ved flytning af klaver, pianette eller flygel, vil instrumentet altid skulle stemmes efter transport. Kronjyllands Flytteservice dækker kun synlige transportskader, skjulte skader dækkes ikke af forsikringen.
 • Er flytningen ikke bestilt med nedpakning så er det kundens ansvar at være ordentligt nedpakket når flyttebilen ankommer.
 • Ved opbevaring på Kronjyllands Flytteservices lager, er man altid forsikret mod brand, vanskade og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning.
 • Ved flytninger hvor kun der er bestilt 1 flyttemand fra Kronjyllands Flytteservice , er flyttegodset kun dækket af forsikringen ved flyttemandens håndtering af godset i bilen samt under kørsel – dog med samme forbehold som ovenfor nævnt.


Regler

Annulleringspolitik:

 • Annullering af en flytning skal ske senest 48 timer før aftalt ankomst til kundens adresse.
 • Ved annullering eller aflysninger indenfor 48 timer før aftalt ankomst til kundens adresse, vil der blive opkrævet flytningens fulde pris eller højst 5000kr.
 • Der skal altid foreligge en bekræftelse af anullering eller aflysning fra Kronjyllands flytteservice, før denne er gyldig.

Vi samler på glade kunder

Bliv ringet op

Eller udfyld vores mere detaljerede formular her – så kan vi give en mere nøjagtig pris.